"De beste løsningene er en forpliktelse." Med denne målsetningen har Mercedes-Benz igjen bragt utviklingen av fornuftig teknikk til et nytt nivå.
Alle Mercedes-modellene har i dag løsninger som er enestående når det gjelder kjøresikkerhet: konstruksjoner som multistag-bakaksel og foraksel med trekantformede bærearmer gir optimal kombinasjon av kjøresikkerhet og kjørekomfort. Eller karosserienes ypperlige aerodynamikk, som ikke bare reduserer luftmotstanden, men også oppdriften, og dermed gir optimalt veigrep.
Etter årelang utvikling og testing har Mercedes-Benz nå virkeliggjort et helt nytt konsept for kjøredynamikk. Konseptet utnytter avansert og gjennomprøvet elektronikk på en konsekvent og logisk måte, og sikrer fullt utbytte av de suverene sikkerhets- og komfortegenskapene til Mercedes-Benz også under spesielt vanskelige kjøreforhold. Inversteringen av arbeid og ideer har gitt resultater: med de elektronisk styrte fremdriftssystemene ASD, ASR og 4MATIC innledes et nytt kapittel innen dynamisk bilteknikk.

Fra Mercedes: Fornuftig og retningsgivende elektronikk
Utvikling og innføring av nye elektronisk styrte systemer vil hos Mercedes-Benz alltid ha som mål å være til større nytte for føreren enn alle andre kjente systemer. Slik var det også for de elektronisk styrte sikkerhetssystemene Airbag, Beltestrammer og ABS: - det første elektronisk styrte system innen kjøresikkerhet.
De nye systemene er i prinsippet sammenlignbart med ABS-systemet: elektronikken tilpasser automatisk systemet til kjøreforholdene. Systemet reagerer raskere og riktigere enn hva en bilfører kan klare.
De forskjellige systemene informerer føreren om når de er i funksjon. Det gjør det mulig å korrigere kjøremåten etter forholdene.

ABS: Mercedes-Benz blokkeringsfrie bremser

Automatisk maksimal bremseeffekt med full styring
Når hjulene blokkeres under oppbremsing vil alle forsøk på å styre bilen være forgjeves - den fortsetter rett fremover. Dette var bakgrunnen for anbefalingen om å trå støtvis på bremsepedalen ved bremsing på våt eller glatt vei, for på den måten å gjenvinne styreevnen i det minste for noen korte øyeblikk. Hos Mercedes-Benz ga dette støtet til utvikling av blokkeringsfrie bremser.
Med dette systemet ga Mercedes-Benz kjøresikkerheten en ny dimensjon. Mercedes-Benz ABS regulerer bremsekraften raskere og mer pålitelig enn det som er mulig for selv den mest erfarne bilfører. Hjulene kan ikke blokkeres, samtidig som de til enhver tid overfører den fysisk maksimale bremsekraft til veibanen. Bilens styreevne er fullt ut i behold. På våt eller isete veibane og i krappe svinger er Mercedes-Benz ABS en verdifull hjelp for føreren. Datateknikken gjør det mulig: en liten computer regulerer hele bremseprosessen.

ASD: Differensialsperre av nyeste generasjon. For Mercedes fire- til seks-sylindrede modeller

Automatisk sikker fremdrift - også under vanskelige forhold
Når et av drivhjulene spinner går størstedelen av drivkreftene tapt. Den automatiske differensialsperren fra Mercedes-Benz er basert på den kjente differensialbremsen, men har betydelig større nytteeffekt.
Alt etter behov øker sperreeffekten fra 35 til 100 prosent. En slik virkemåte er imidlertid hensiktsmessig bare hvis sperren blir umiddelbart innkoblet ved behov, og straks helt utkoblet ved jevn kjøring eller bremsing. ASD gjør det perfekt og automatisk: den elektroniske styreenheten kopler den inn på nøyaktig riktig tidspunkt, og kopler den like raskt ut igjen når den ikke lenger er nødvendig eller når det bremses.
Det forventes altså ikke at bilføreren skal treffe lynraske (og riktige!) beslutninger vedrørende bruken av differensialsperren. ASD er utkoblet ved vanlig kjøring og høyere hastigheter, og påvirker derfor ikke kjøremåten ved normale forhold. Ved bremsing er alltid full bremsestabilitet i behold, eventuelle ABS-bremser vil ha normal funksjon. En funksjonsindikator på instrumentpanelet varsler føreren når et av drivhjulene viser tendens til å spinne, slik at han kan ta nødvendige hensyn.

ASR: Antispinnregulering for Mercedes-Benz åttesylindrede modeller

Automatisk riktig dosering av drivkraften og bedre kjørestabilitet ved spesielt vanskelige forhold
Den elektronisk-automatiske antispinnreguleringen forhindrer spinn på drivhjulene i alle hastighetsområder - og dermed også skrens med hekken ved for sterk akselerasjon. Ved en brå unnamanøver eller ved forbikjøring, i svinger eller på ujevnt glatt veibane, kan føreren gi full gass uten at bilen reagerer på denne uhensiktsmessige kommandoen. ASR doserer drivkraften automatisk slik at den optimale fremdrift kommer til anvendelse ved ulike veiforhold. Doseringen av drivkraften er i stor grad basert på det samme prinsippet som doseringen av bremsekraften ved ABS: når hjulsensorene i ASR gir melding om at et hjul plutselig begynner å rotere raskere enn de andre, bremser datamaskinen det aktuelle hjulet nøyaktig så mye at full fremdriftsevne og størst mulig kjørestabilitet blir opprettholdt. Med sin "elektroniske gasspedal" reduserer dessuten ASR motorens dreiemoment ved behov. Førere kan altså brått skifte fra bremsepedalen til gasspedalen: drivhjulene spinner ikke, kontakten mellom hjul og veibane forblir optimal til enhver tid, føreren har bedre kontroll over bilen.
ASR har en funksjonsindikator på instrumentpanelet som viser når systemet trer i virksomhet. Det gir føreren en ekstra mulighet til å tilpasse kjøringen bedre til de rådende forhold.

4MATIC: Automatisk elektronisk firehjulsdrift. Leveres på 200-serien

Automatisk riktig valg av fremdrift i enhver situasjon
Mercedes-Benz kjøreegenskaper er anerkjent over hele verden for yteevne og sikkerhet. Ved utviklingen av et konsept for firehjulsdrift var det viktig for Mercedes-Benz at resultatet ble det beste.
Resultatet ble 4MATIC! I Stern (20.02.86) sto det:
"Mercedes lager den perfekte firehjulsdriften...".
Der Spiegel (17.03.86) skrev:
"Alle konkurrenter, enten de har permanent, føreruavhengig firehjulsdrift eller valgfri innkopling, har plutselig dårligere kort på hånden...".
Fagtidsskriftet Sportauto (3/1986) kommenterte:
"Når Mercedes-Benz tenker bil på nytt, står verdens teknikere overfor nye oppgaver: firehjulsdrift med computerstyring."
Og Frankfurter Rundschau (08.03.86) fastslo:
"Forbausende gevinst i kjøresikkerhet, stabilitet og traksjon...".

Funksjonene til 4MATIC-systemet er som ved ASD og ASR basert på fornuftig anvendelse av avansert elektronikk. Til forskjell fra andre systemer for firehjulstrekk kopler perfekt avstemte reguleringssystemer inn firehjulsdriften. De to differensialsperrene koples bare inn når det gir virkelige fordeler og større sikkerhet. Og dette skjer - i flere funksjonstrinn og uten tidsforsinkelse - nøyaktig slik kjøreforholdene krever det. At 4MATIC også kopler seg ut igjen straks tilleggsfunksjonene ikke lenger er nødvendige, er en logisk del av systemet. Systemet arbeider helautomatisk og helt selvstendig (kopler seg ut og inn), og indikatoren på instrumentpanelet gjør bare føreren oppmerksom på at 4MATIC har trådt i funksjon. Dette gir føreren en ekstra mulighet til å tilpasse kjøremåten bedre til de rådende forhold - og dermed forebygges også en overvurdering av firehjulsdriftens fysiske grenser, som ved andre systemer kan føre til farlige situasjoner.
Med 4MATIC er det nå mulig å utnytte bakhjulsdriftens sikre og komfortable kjøreegenskaper ved normale veiforhold. Først når det oppstår kjøreforhold der firehjulstrekk gir faktisk bedre traksjon og bedre kjørestabilitet, blir forhjulene automatisk koplet inn (kraftfordeling foran/bak: 35/65 prosent).
4MATIC-systemet kopler dessuten inn forhjulsdriften automatisk for å øke kjørestabiliteten ved rask kjøring i svinger. For optimalisering av igangsetting kopler 4MATIC-systemet alltid inn firehjulsdriften ved start.
4MATIC har imidlertid ytterligere fordeler og dermed bedre sikkerhet å by på. Ved behov koples den sentrale differensialsperren inn. I tillegg til drift på alle hjulene, blir det også fast forbindelse mellom for- og bakakseldriften. Det betyr at der det er best veigrep - foran eller bak - blir veigrepet fullt utnyttet. I tredje fase blir, i tillegg, differensialen i bakakselen sperret. Dermed oppnås størst mulig traksjon: den optimale omdannelse av motoreffekt til fremdrift.
Som ved alle ekte fremskrittsløsninger ligger den epokegjørende fordelen ved 4MATIC-konseptet i den enkle håndteringen i praksis. De elektronisk styrte funksjonene griper inn i hverandre og danner et lukket system, som nettopp i vanskelige situasjoner avlaster føreren. Han kan til enhver tid konsentrere seg fullt og helt om kjøre- og veiforholdene. Han behøver ikke bestemme om når og hvordan han vil benytte seg av 4MATIC-systemet - og kan dermed heller ikke treffe feilbeslutninger. Elektronikken "kopler" alltid riktig, i hvert tilfelle slik situasjonen krever og raskere enn det mennesket kan. Totalt sett får 4MATIC dermed et forsprang på alle andre systemer.

Kjørestabiliteten opprettholdes
Med Mercedes-Benz 4MATIC kommer man seg alltid frem på en sikker måte. I tillegg kan man bremse sikkert. ABS-systemet forblir intakt selv når differensialsperrene blir koplet inn. Differensialsperrene blir dessuten lynraskt utløst når føreren bremser. Virkningen av Mercedes-ABS er dermed fullt ut bibeholdt på alle 4MATIC-modellene. Dette er ytterligere et bevis på at Mercedes-Benz anser en oppgave for løst når den er teoretisk helt gjennomtenkt og praktisk ferdig utviklet i alle detaljer.

Mercedes-Benz leveringsprogram: ABS, ASD, ASR og 4MATIC

S = standardutstyr
X = ekstrautstyr
N = leveres ikke

ABS ASD ASR 4MATIC Modell
X X N N 190 D
X X N N 190 D 2.5
X X N N 190
X X N N 190 E
X X N N 190 E 2.3
S S N N 190 E 2.3-16
S X N N 190 E-2.6
X X N N 200 D
X X N N 250 D
X X N N 300 D
S S N S 300 D 4MATIC
X X N N 200
X X N N 230 E
S X N N 260 E
S X N N 300 E
S S N S 260 E 4MATIC
S S N S 300 E 4MATIC
X X N N 200 TD
X X N N 250 TD
X X N N 300 TD
S X N N 300 TD TURBO
S S N S 300 TDT 4MATIC
X X N N 200 T
X X N N 230 TE
S X N N 300 TE
S S N S 300 TE 4MATIC
S X N N 260 SE
S X N N 300 SE/300 SEL
S N X N 420 SE/420 SEL
S N X N 500 SE/500 SEL
S N X N 560 SEL
S N X N 420 SEC
S N X N 500 SEC
S N X N 560 SEC

Copyright © Michael Nielsen